Пожертви

POLSKA

 
 

Adres: Kapucyni - Wiceprowincja Ukrainy

ul. Korzeniaka 16

30-298 Kraków, Poland

NIP: 6762083140

REGON: 040018820

Konto: Bank Pekao SA - I Oddział Kraków

ul. Rynek Główny 31

31-010 Kraków

IBAN (PLN): PL83 1240 4650 1111 0010 3544 9518

IBAN (EUR): PL68 1240 4650 1978 0010 3545 5229

IBAN (USD): PL93 1240 4650 1787 0010 3545 5405

Tytuł wpłaty: dla Dnieprodzierżyńska

kod BIC SWIFT: PKOPPLPW